Published: August 11, 2020  •  6526 Views

Analityka samoobsługowa oparta na kontrolowanych danych dzięki Dossier

Na rynku jest wiele świetnych narzędzi samoobsługowych, między innymi Power BI, Qlik i Tableau. Umożliwiają one użytkownikom łatwą eksplorację i wizualizację danych oraz tworzenie dashboardów. Niestety, taka sytuacja często powoduje powstanie różnych kopii danych, różnych definicji danych, naruszenie zabezpieczeń, aż po utratę wiarygodności danych i kontroli nad nimi. MicroStrategy Dossier oferuje samoobsługowe rozwiązania w zakresie wizualizacji, nie poświęcając kontroli nad danymi, dzięki czemu użytkownicy mają możliwość niezależnej eksploracji i wizualizacji danych z zachowaniem spójności, bezpieczeństwa i wiarygodności danych.

Obejrzyj ten klip wideo, aby dowiedzieć się więcej na temat:

  • Kompromisów pomiędzy tradycyjnym, centralnie zarządzanym raportowaniem a zdecentralizowanym raportowaniem biznesowym.
  • Jak korporacyjny graf semantyczny łączy dane scentralizowane i zdecentralizowane.
  • Demonstracja tego, jak MicroStrategy Dossier zapewnia kontrolowane rozwiązania samoobsługowe, obejmujące łączenie danych z różnych źródeł, dane geoprzestrzenne, interaktywność i możliwości współpracy.

 

Znaczniki czasowe:

[0:40] Kompromisy pomiędzy tradycyjnym, centralnie zarządzanym raportowaniem a zdecentralizowanym raportowaniem biznesowym
[2:14] Jak korporacyjny graf semantyczny łączy dane scentralizowane i zdecentralizowane.
[3:16] Początek demonstracji
[4:45] Łączenie danych ze Snowflake z kontrolowanymi danymi firmy
[5:30] Tworzenie metryk
[6:10] Tworzenie Dossier – analityka geoprzestrzenna
[9:00] Interaktywny dashboard dzięki selektorom
[11:09] Dodawanie komentarzy i współpraca z innymi użytkownikami

Business Intelligence

1/6 videos | 36M 12S total runtime