Published: September 15, 2020  •  32585 Views

Platforma MicroStrategy w skrócie

Chief Product Officer, Saurabh Abhyankar przedstawi Ci platformę MicroStrategy 2020, podkreślając niektóre z jej najważniejszych innowacyjnych funkcji w zakresie dostarczania narzędzi analitycznych dla firm. Posłuchaj jego wypowiedzi na temat korzyści wynikających ze standaryzacji w oparciu o nowoczesną, otwartą platformę korporacyjną MicroStrategy na przykładzie kilku produktów.

Znaczniki czasowe:
[0:50] Nowoczesne doświadczenia w zakresie analityki
[1:48] Wykorzystanie HyperIntelligence w kluczowych aplikacjach, takich jak Salesforce i Workday
[3:05] Podnoszenie produktywności pracowników mobilnych przy pomocy MicroStrategy Mobile
[4:20] Udostępnianie treści dowolnym osobom z wykorzystaniem raportów z zaawansowanym formatowaniem
[4:53] Buduj piękne samoobsługowe dashboardy dzięki Dossier
[5:31]  Wartość otwartej platformy
[6:58] Wspieraj analityków biznesowych zaufanymi danymi z grafu semantycznego w programie Excel.
[7:17] Buduj dashboardy Power BI dysponując spójnym źródłem informacji z MicroStrategy
[7:30] Zwiększaj zasięg działania analityków dzięki integracji z Jupyter i Rstudio
[7:50] Udostępniaj swoim użytkownikom BI solidne modele w Python przy pomocy MicroStrategy for Jupyter
[8:14] Analityka i graf semantyczny
[8:44] Analityka w aplikacjach firm zewnętrznych
[9:17] MicroStrategy na wybranej przez Ciebie platformie
[10:21] Łącz się z własnymi bazami danych i aplikacjami biznesowymi dzięki setkom zoptymalizowanych konektorów danych
[11:07] Bezpieczne skalowanie całego systemu BI
[11:48] Docieraj do całej organizacji przy pomocy wysoce skalowalnej i wydajnej analityki
[12:27] Monitoruj i zarządzaj aplikacjami BI przy pomocy Platform Analytics

Prowadzenie:
Saurabh Abhyankar, Chief Product Officer w firmie MicroStrategy     

0/0 videos |  total runtime