Published: May 01, 2020  •  1417 Views

Ocena strategii wdrażania dla Twojego ekosystemu MicroStrategy

Senior Product Manager, Andrew Mears omawia zalety i wady czterech strategii implementacji – zarówno lokalnie, jak i w chmurze – rozwiązań dotyczących wdrażania, obsługi i konserwacji aplikacji analitycznych i rozwiązań klasy korporacyjnej z MicroStrategy.
Andrew szczegółowo omawia model działania dwóch strategii implementacji, które wykorzystują wersję korporacyjną platformy analitycznej MicroStrategy, wdrażanych w wewnętrznym centrum danych lub w publicznym środowisku w chmurze, zarządzanym przez klienta. Omawia również zalety dwóch modeli implementacji, które wykorzystują naszą platformę w chmurze: MicroStrategy Cloud Platform (MCP) i MicroStrategy Cloud Environment (MCE).
Używając MCP, Twoja organizacja może wdrażać MicroStrategy w chmurze publicznej, wykorzystując optymalizacje architektury, jakie stworzyliśmy dla chmury. Twój zespół IT zachowuje kontrolę nad bezpieczeństwem systemu, monitorowaniem i wydajnością, wykorzystując dostępne narzędzia i automatyzację.
Dzięki MCE Twoja organizacja uzyskuje optymalizację, narzędzia i automatyzację dostępne wraz z wdrożeniem MCP w hostowanym rozwiązaniu w formie usługi Platform-as-a-Service (PaaS) zarządzanym przez MicroStrategy. Nasz zespół przejmie obowiązki związane z administracją, zarządzaniem, optymalizacją i modernizacj, dając Ci możliwość bezproblemowego wdrożenia, rozbudowy i skalowania systemu w publicznej chmurze w ramach jednego kompleksowego rozwiązania.

 

Znaczniki czasowe:
[00:13] Wprowadzenie do strategii implementacji MicroStrategy dla firm
[00:24] Wdrożenie modelu centrum danych przedsiębiorstwa
[02:23] Wdrożenie modelu w chmurze publicznej
[04:00] Model MCP
[06:17] Model MCE
[07:58] Podsumowanie