Published: May 01, 2020  •  2191 Views

Prezentacja MicroStrategy Cloud for Azure

Senior Product Manager, Andrew Mears opowiada o tym, jak dzięki MicroStrategy for Azure szybko i płynnie wdrażać nowe środowiska i aplikacje, usprawnić migrację lokalnych środowisk do chmury, zoptymalizować design aplikacji w celu wykorzystania ich pełnego potencjału i wiele więcej.
Zoptymalizowana chmura MicroStrategy Cloud dla architektury Azure wykorzystuje ponad 40 natywnych usług w chmurze Azure, oferując pakiet narzędzi i możliwości automatyzacyjnych, które niezwykle ułatwiają wdrażanie, administrowanie i modernizowanie Twoich środowisk, maksymalizując wydajność,  skalowalność, stabilność i łatwość użytkowania.

 

Znaczniki czasowe:
[00:11] Wprowadzenie do MicroStrategy Cloud for Azure
[00:53] Zoptymalizowana architektura dzięki natywnym usługom chmury Azure
[01:40] Elastyczność i skalowalność systemu w obrębie Azure
[02:26] Podsumowanie