Published: May 28, 2020  •  2228 Views

Modernizacja Twojej platformy analitycznej i BI

Posłuchaj weteranów branży z MicroStrategy, Roba Davisa i Billa Van Zandta, którzy pracowali również w SAP Business Objects, IBM Cognos i Tableau, którzy przedstawiają spojrzenie ekspertów na agresywne przejęcia spółek na początku XXI w. i wyzwania związane z integracją technologii, stojących przed przejętymi firmami. W rozmowie pokazano jak MicroStrategy, będąca niezależną firmą, doprowadziła do rozwoju bardziej innowacyjnych produktów i jak zaangażowanie firmy w nowoczesną, otwartą platformę korporacyjną sprawiło, że firma wysunęła się na prowadzenie w branży.

Prezenterzy:
Rob Davis
VP Solution Management, MicroStrategy – Wielka Brytania i EMEA
LinkedIn

Bill Van Zandt
VP Solution Management – Wschodnie Stany Zjednoczone
LinkedIn

W dalszych częściach przedstawimy informacje o konkurencji w branży analityki samoobsługowej, porównania możliwości poszczególnych produktów, demonstracje produktów, wywiady z klientami i więcej.

Business Intelligence

0/6 videos | 46M 51S total runtime