Published: August 10, 2020  •  2737 Views

MicroStrategy for RStudio

MicroStrategy for RStudio znacznie zmniejsza czas, jaki analitycy danych zazwyczaj poświęcają na odnajdywanie, czyszczenie i zatwierdzanie danych źródłowych. Dzięki temu zespoły analityków danych mogą skoncentrować swoje wysiłki na opracowywaniu istotnych informacji na podstawie zaawansowanych modeli i obliczeń, nie martwiąc się o jakość danych źródłowych. Zapoznaj się z prezentacją głównego Product Managera, Scotta Rigneya, który pokazuje, jak rozpocząć korzystanie z MicroStrategy for RStudio. To nagranie omawia nie tylko wdrożenie dodatku MicroStrategy for RStudio, ale również integrację wyników analiz z powrotem z warstwą semantyczną MicroStrategy.

 

Znaczniki czasowe:

[0:15] Omówienie analityki sfederowanej
[0:39] Analityka sfederowana dla data science a inne narzędzia
[1:07] Instalacja dodatku mstrio w RStudio
[1:27] Dostęp do interfejsu dodatku MicroStrategy
[1:39] Wybór i filtrowanie danych do importu
[2:42] Wyświetlanie wyników w RStudio
[4:16] Eksport wyników do MicroStrategy
[5:33] Wykorzystanie wyników w Dossier

 

Zaczynamy? Zapisz się do Expert.Now już dziś.

Analityka sfederowana

0/8 videos | 31M 7S total runtime