Published: August 07, 2020  •  6864 Views

MicroStrategy for Power BI

Charlie Temkin z działu Solution Management pokazuje, jak rozpocząć korzystanie z MicroStrategy for Power BI. Wykorzystując zaufane dane z MicroStrategy, pokazuje jak stworzyć dashboard w Power BI i skonfigurować dane tak, aby odświeżały się codziennie.

Znaczniki czasowe:

[0:34] Otwórz Power BI Desktop
[0:45] Podłącz MicroStrategy for Power BI jako źródło danych
[0:54] Zaloguj się do środowiska MicroStrategy w celu uzyskania dostępu do projektów
[1:05] Wybierz źródło danych z listy projektów
[1:39] Stwórz dashboard
[3:48] Opublikuj dashboard w usłudze Power BI 
[4:05] Przejdź do usługi Power BI z Power BI Desktop
[4:38] Zaplanuj częstotliwość odświeżania zestawu danych

Federated Analytics

3/8 videos | 31M 7S total runtime