Published: September 21, 2020  •  4908 Views

MicroStrategy i Snowflake – razem lepsze

Snowflake to brama Platinum i popularne źródło danych wśród klientów Microstrategy i Snowflake wspólnie opracowały wysoce wydajny system dostępu do danych „big data” w Snowflake. Inżynier sprzedaży, Michał Janowski opowie o używaniu Snowflake jako źródła danych dla MicroStrategy i pokaże jak te dwa produkty współpracują w celu zapewnienia wysokiej wydajności, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów dla klientów.

Znaczniki czasowe:

[00:00] Wprowadzenie
[00:08] Dossier z danymi „big data” ze Snowflake
[00:26] Kostki typu in-memory
[00:50] Wprowadzanie dodatkowych danych zewnętrznych w trybie Live Connect
[01:28] Tworzenie niestandardowych atrybutów i przenoszenie ich do Snowflake
[01:51] Optymalizowanie wydajności przy jednoczesnej minimalizacji kosztów w Dossier
[02:26] Współpraca i udostępnianie analizy dzięki aplikacji Library
[02:55] Analityka dla każdego z HyperIntelligence
[03:22] Podsumowanie

Business Intelligence

2/6 videos | 36M 12S total runtime