Published: August 10, 2020  •  1673 Views

MicroStrategy 2020 dla specjalistów Data Science

Chief Product Officer Saurabh Abhyankar pokazuje, jak analitycy danych łączą MicroStrategy z wiodącymi narzędziami do analityki danych, takimi jak Jupyter Notebook i RStudio, wprowadzając bezpieczne źródło zaufanych, certyfikowanych danych w zaawansowane modele predykcyjne. A następnie udostępniają wyniki tych działań całemu przedsiębiorstwu poprzez semantyczny graf przedsiębiorstwa, bez konieczności dodatkowej translacji czy ręcznego wprowadzania danych.

 

Znaczniki czasowe:

[00:00] – Wprowadzenie

[00:56] – Konektory MicroStrategy z Jupyter i RStudio

[02:10] – Udostępnianie predyktywnych informacji całemu przedsiębiorstwu

[02:58] – Demonstracja konektora Jupyter Notebook

 

Business Intelligence

0/6 videos | 46M 51S total runtime