Published: May 18, 2020  •  600 Views

Więcej niż arkusze kalkulacyjne

Prowadzenie biznesu w oparciu o aplikację Excel może być trudne. Dlatego warto zapoznać się z Dossier – rozwiązaniem dostępnym wyłącznie na platformie MicroStrategy. Usprawnij swój biznes za pomocą szczegółowych informacji dzięki funkcjom intuicyjnej nawigacji i współpracy oraz zobacz, jak Dossier może zmienić to, jak pracujesz.

Business Intelligence

0/6 videos | 46M 51S total runtime