Published: August 10, 2020  •  2778 Views

Rozszerzanie funkcjonalności Power BI z MicroStrategy 2020

Microstrategy zapewnia użytkownikom pojedynczą wersję prawdy dzięki zaufanej platformie, pozwalając jednocześnie na korzystanie z dowolnych narzędzi, w tym Power BI. Używając naszego standardowego konektora, użytkownicy Power BI mogą szybko i łatwo łączyć się z MicroStrategy, przeglądać i wyodrębniać dane oraz rozpocząć tworzenie wizualizacji w ciągu zaledwie kilku minut. Zaplanowane odświeżanie utrzymuje aktualność danych, zapewniając aktualną analizę w usłudze Power BI, jednocześnie zachowując bezpieczeństwo, tak aby użytkownicy mieli dostęp wyłącznie do danych, do których są upoważnieni. MicroStrategy HyperIntelligence znacznie rozszerza funkcjonalność Power BI, dodając narzędzia analityczne w technologii zero-click – każda decyzja będzie oparta na szczegółowych informacjach. Użytkownicy mogą łączyć się bezpośrednio z dashboardami i wizualizacjami Power BI. Wystarczy jedno kliknięcie na karcie Hyper.

 

Znaczniki czasowe:
[00:00] Łączenie Power BI z MicroStrategy
[00:36] Podgląd i wyodrębnianie danych
[01:15] Tworzenie wizualizacji w Power BI, korzystając z danych z MicroStrategy
[01:53] Regualrna aktualizacja danych za pomocą planowanego odświeżania
[03:40] HyperIntelligence z Power BI

Analityka sfederowana

2/8 videos | 31M 7S total runtime