Published: September 21, 2020  •  593 Views

Uzyskiwanie dostępu do zaufanych danych w Tableau

Przy pomocy sfederowanej analityki możesz używać platformy MicroStrategy do uzyskiwania certyfikowanych danych, łączenia informacji z wielu systemów i szybkiego tworzenia treści, a to wszystko przy pomocy dowolnych narzędzi BI. Od Tableau po Qlik, wspieramy wszystkie aplikacje. Dowiedz się, jak używać  MicroStrategy  w Tableau i importować zaufane dane, by tworzyć innowacyjne dashboardy.

Analityka sfederowana

8/8 videos | 31M 7S total runtime