Published: September 21, 2020  •  677 Views

Uzyskiwanie dostępu do zaufanych danych w PowerBI

Wprowadzanie egzemplarza z wieloma akapitami. Może obejmować kopię wiadomości e-mail dla kampanii w poczcie elektronicznej, opisy nagrań wideo dla kampanii wideo, kopię strony produktowej dla kampanii webcast itd.

Dzięki sfederowanej analityce możesz używać platformy MicroStrategy do pozyskiwania certyfikowanych danych, łączenia informacji z wielu systemów i szybkiego tworzenia treści, a wszystko za pomocą dowolnego narzędzia BI. Od Power BI po Qlik, wspieramy każdą aplikację. Dowiedz się, jak używać danych MicroStrategy z poziomu interfejsu Power BI i importować swoje zaufane dane, by tworzyć innowacyjne dashboardy.

Analityka sfederowana

7/8 videos | 31M 7S total runtime